51 851 10 
Home Page   RSS

Brazilian Journal of Medical and Biological Research
 ISSN 0100-879X ISSN 1414-431X

 


     

 e
  
 ·  
Guo, Yiqun; Bai, Yu; Yang, Chunxia; Wang, Peng; Gu, Li

        · |     · |     · ( pdf )
  
 e
  
 ·  
Foltran, R.K.; Amorim, P.V.G.H.; Duarte, F.H.; Grande, I.P.P.; Freire, A.C.T.B.; Frassetto, F.P.; Dettoni, J.B.; Alves, V.A.; Castro, I.; Trarbach, E.B.; Bronstein, M.D.; Jallad, R.S.

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Arantes, L.P.; Machado, M.L.; Zamberlan, D.C.; da Silveira, T.L.; da Silva, T.C.; da Cruz, I.B.M.; Ribeiro, E.E.; Aschner, M.; Soares, F.A.A.

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Zhao, Hui; Li, Yao; Xu, QiuXia; Peng, Fu; Zhao, JinShuang; Webb, R. Clinton; Peng, Cheng; Yu, ChengHao

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Yang, Xia; Zhang, Jing-Hong; Deng, Wang-Sheng; Li, Chao-Qian

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Geng, Tianxiang; Sun, Shouxuan; Yu, Haochen; Guo, Haohui; Zheng, Mengxue; Zhang, Shuai; Chen, Xi; Jin, Qunhua

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Bracesco, N.; Sosa, V.; Blanc, L.; Contreras, V.; Candreva, E.C.; Salvo, V.A.; Hocart, S.; Mechoso, B.; Nunes, E.

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Chen, Ming-lei; Lin, Kang; Lin, Shu-kai

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Qiao, Suchi; Liu, Chang; Xu, Weijie; AZhaTi, WuBuLi; Li, Cheng; Wang, Zhiwei

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Zaid, M.; Hasnain, S.

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Ferreira, J.P.; Leal, A.M.O.; Vasilceac, F.A.; Sartor, C.D.; Sacco, I.C.N.; Soares, A.S.; Salvini, T.F.

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Lu, Yuting; Zhang, Ruili; Wang, Zhenying; Zhou, Shuhua; Song, Yali; Chen, Lamei; Chen, Nan; Liu, Wenmin; Ji, Canan; Wu, Wangli; Zhang, Li

        · |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Xu, Li; Peng, Hui; Huang, Xiao-Xu; Xia, Ya-Bin; Hu, Kai-Feng; Zhang, Zheng-Ming

        · |     · |     · ( pdf )
  

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License